Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Administrator Danych Osobowych w GOLD-MAX

 

 1. Celem niniejszej Polityki Prywatności w GOLD-MAX jest kompleksowe określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych
  w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów
 2. Administratorem danych osobowych jest „Skup Sprzedaży Przetwórstwa złota
  Gold-max” Mariusz Kaczor, ul. Grahama Bella 1, 57-100 Strzelin
 3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient,
  są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.
 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby pracujące dla GOLD-MAX, odpowiedzialne za obsługę serwisu internetowego home.pl oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na GOLD-MAX (np. firmy świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

 

Kiedy i dlaczego przetwarzamy dane osobowe:

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi bądź zrealizowanie sprzedaży bądź udzielenie obsługi posprzedażowej.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta regulaminu danej usługi bądź prowadzonej sprzedaży, b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub c) uzasadnionego interesu administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).

 

 Zakres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością w tym w celu zawierania
  i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji
  z Klientami i rozpatrywania reklamacji),  także archiwizacji wykonanych usług bądź transakcji.
 2. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w GOLD-MAX Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec administratora).
 3. Podczas korzystania przez Klienta ze stron internetowych w domenie www.nazwa.pl zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) dane informatyczne (pliki cookies), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapamiętywania danych i zapisywania preferencji przeglądania. Celem cookies jest ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.

 

Prawa osób, których dane przetwarzamy

 

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO 

Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

 

 1. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim –
  w przypadkach nie wskazanych przez administratora bądź przepisy prawa – tylko
  za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące
  do Unii Europejskiej) z związku ze zleconą przez Klientów dostawą Produktów.

 

Link - Polityka prywatności.pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl